Valorile Noastre

Eticheta profesională a societății noastre este rezultatul unei doctrine interne bazate pe etică și experiență.

Accentul conduitei profesionale îl constituie buna colaborare cu partenerii noștri, în armonie cu o strictă respectare a prevederilor legale.

Optimizarea măsurilor la necesitățile și elementele specifice fiecărei situații în parte, cât și rapiditatea adoptării deciziilor sunt componente esențiale ale conducerii unei proceduri de insolvență.

Nu în ultimul rând considerăm că este esențial să păstrăm o bună colaborare a membrilor echipei, sens în care asigurăm o sistematizare a responsabilităților acestora și aplicarea unui model relațional interdependent între departamentele care compun structura societății noastre.