Despre noi

Societatea profesională cu răspundere limitată Casa de Insolvență ISTRU, membru al Uniunii Practicienilor în Insolvență din România, a fost înființată în anul 2016 prin decizia nr. 13/16.12.2016 a Consiliului Național de Conducere al UNPIR și are obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvență, inclusiv acordarea de consultanţă privind aplicarea procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, conform OUG 86/2006 și Statutului UNPIR.

Societatea este continuatoarea asocierii de cabinete ale practicienilor în insolvență Anghel Emil Dan și Todică Constantin Eugen, preluând portofoliul profesional, resursele materiale și de personal ale acesteia.

Activitatea societății se desfășoară la birourile deținute de societatea-mamă în București, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare cu nr. 0873 și de filialele acesteia în Brăila și Bacău, înregistrate în RFO cu nr. 0875, respectiv 0874.

Echipa noastră este caracterizată prin profesionalism, dinamism și omogenitate.

Personalul societății este compus din experți în domeniul insolvenței, evaluării, contabilității și consultanței în afaceri și personal auxiliar care sprijină buna coordonare și gestionare a procedurilor administrate. Activitatea noastră este sprijinită și de colaborările cu parteneri externi, societăți cu tradiție în domeniul contabilității și fiscalității, evaluării și serviciilor arhivistice.

Activitatea personalului este condusă de asociații coordonatori Anghel Emil Dan și Todică Constantin Eugen, cu experiență individuală de peste 17 ani.

Procedurile administrate nu se limitează la locațiile unde deținem sedii de birouri, activitatea noastră extinzâdu-se și în zonele limitrofe.

Experiența profesională cuprinde administrarea de proceduri de insolvență finalizate cu falimentul, lichidarea patrimoniului și radierea debitorului, cât și proceduri de reorganizare, finalizate cu succes și cu reintegrarea debitorului în mediul economic, dar și proceduri de lichidare voluntară.