Anunturi si acte de procedura

 

 

 LUIGI GLOBAL S.R.L.

PLAN DE REORGANIZARE LUIGI GLOBAL SRL

 

NEO FASHION COMERCIAL S.R.L.

PLAN DE REORGANIZARE NEO FASHION COMERCIAL SRL

ANUNT DEPUNERE PLAN DE REORGANIZARE NEO FASHION COMERCIAL SRL

PRO-DEF CONSTRUCT S.R.L.

RAPORT EVALUARE PRO-DEF CONSTRUCT

ANUNT PLAN DE EVALUARE PRO-DEF CONSTRUCT

 

 

TEHNO ICE IMPEX S.R.L.

MODIFICARE PLAN REORGANIZARE 2021
 Modificare 2020 PLAN DE REORGANIZARE TEHNO ICE
 Modificare 2017 plan Tehno Ice Impex SRL
 Modificare 2017 plan Tehno Ice Impex SRL
 

Plan de Reorganizare Tehno ICE IMPEX SRL

 

DEMOPAN S.A.

 

Modificare din data de 20.08.2020 a planului de reorganizare

Anunt selectie evaluator

 

GALFINBAND S.A.

CONVOCATOR COMITETUL CREDITORILOR 16.11.2021

Raport asupra situatiei financiare a debitorului in trimestrul IV - aprilie - iunie 2021

CONVOCATOR COMITET CREDITORI 24.08.2021

Raport asupra situatiei financiare in trimestrul al III-lea de reorganizare

COMITETUL CREDITORILOR 25.10.2019 - CONVOCATOR SI OFERTE

Raport de evaluare bunuri imobile

Raport de evaluare bunuri mobile

Convocator comitetul creditorilor din data de 23.05.2019

Raport pentru Comitetul creditorilor din data de 23.05.2019 si anexe

Inventar la deschiderea procedurii de insolventa

Tabel preliminar

Raportul privind cauzele ajungerii in insolventa - art. 97

Raport de evaluare bunuri mobile libere de sarcini - 06.01.2020

Plan de reorganizare Galfinband SA

Anunt depunere plan de reorganizare Galfinband SA

Convocator adunare creditori 03.02.2020 - aprobare plan de reorganizare

 

ZINCO TRANZACT S.R.L.

RAPORT PENTRU COMITETUL CREDITORILOR 17.04.2018

 

SASTUC INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

 

Convocator Adunare Creditori 09.03.2018

Oferte vanzare bunuri 
Regulament de vanzare bunuri
Proces-verbal AC 09.03.2018

Convocator AC 15.03.2018

 

 

ZORBA S.R.L.

Convocator si erata la convocator pentru Adunarea creditorilor din data de 16.04.2019; Oferta financiara a lichidatorului judiciar; Raport pentru prezentarea ordinii de zi; Regulament de vanzare cu anexe; Oferte de vanzare directa  

CONVOCATOR COMITET CREDITORI 19.04.2019

RAPORT COMITET CREDITORI 19.04.2019