Planul de reorganizare

Fie că vorbim despre proceduri de prevenire a insolvenței sau despre însăși procedura insolvenței, putem observa că legiuitorul a acordat o atenție sporită considerării posibilităților de redresare a activității debitorului aflat în dificultate financiară sau în insolvență.

Scopul reorganizării activității este evident stingerea datoriilor debitorului, integral sau parțial, potrivit unei convenții cu creditorii acestuia.

Condițiile de eligibilitate pentru îndreptățirea debitorului să propună un plan de reorganizare sunt evaluate în raport de conduita acestuia și a organelor sale de administrare pe perioada anterioară ajungerii în procedură.

Elaborarea planului de reorganizare, ca un plan de afacere, pornește de la premisa optimizării activității debitorului și cuprinde o amplă analiză a principalilor indicatori financiari, din perspectiva anteriorității și din perspectiva unei proiecții viitoare, bazate pe date concrete prognozate într-un mediu economic previzionat.

Etapa proiecției viitoarelor rezultate ale unei societăți aflate în insolvență poate constitui o sarcină dificilă, mai ales pe fondul instabilității mediului de afaceri național și al dinamicii legislației fiscale, însă experiența echipei noastre reprezintă avantajul cu care orice astfel de impas poate fi depășit.